South African Drug & Toxicology Information Trust
Suid Afrikaanse Geneesmiddel & Toksikologie Inligting-Trust

A 24-hour, seven day a week, independent drug & toxicology information service
‘n 24-uur, sewe dae per week, geneesmiddel & toksikologie inligtingsdiens


 
 
Clinical Service / Kliniese diens:
Dr KF Venter
Dr N Fourie

Tel
+27 (051) 444 3015 (tel) / +27 (051) 444 3012 (fax)
+27 0 83 440 1480 / +27 0 82 783 7958

Consultant / Konsultant
Dr G Müller


General Information

The aim of the service is to provide a comprehensive high-quality clinical consultation service in Pharmacology and Toxicology in support of medical personnel to promote optimal patient care.

This support service is of vital importance in these fast-developing fields to provide time saving solutions for drug and toxicology problems, to contribute to optimal patient care and safety.

This service is rendered by medical practitioners with many years experience in Pharmacology and Toxicology, aided by a great variety of the most current and up to date information sources.

Subscribers to this service secure drug and toxicology “peace of mind” through a nominal monthly subscription fee.

Algemene inligting

Die doel van hierdie diens is om ‘n omvattende hoë-kwaliteit kliniese konsultasiediens in Farmakologie en Toksikologie te lewer ter ondersteuning van mediese personeel om optimale pasiëntsorg te verseker.

Hierdie ondersteuningsdiens is van kardinale belang in hierdie vinnig-ontwikkelende vakgebiede deur die voorsiening van tydbesparende oplossings vir geneesmiddel en toksikologie probleme, om by te dra tot optimale pasiëntsorg en veiligheid.

Hierdie diens word gelewer deur geneeshere met baie jare ondervinding in Farmakologie en Toksikologie, gerugsteun deur ‘n groot verskeidenheid van die mees onlangse en relevante inligtingsbronne.

Ingeskrewe lede van die diens verkry geneesmiddel en toksikologie “gemoedsrus” deur ‘n nominale maandelikse inskrywingsfooi.

Subscription details   InskryfbesonderhedeIT 2223 / 2000

SAGTI / SADTI

Bloemfontein Medi-Clinic
Kellner street / -straat
BLOEMFONTEIN
9301

P O Box 7761
BLOEMFONTEIN 9300
REP. OF SOUTH AFRICA

Tel:  +27 (051) 444 3015
Fax: +27 (051) 444 3012
Cell: +27 083 440 1480
Cell: +27 082 783 7958

nyda@sagti.bfnmcc.co.za
karl@sagti.bfnmcc.co.za


Home
|
Services
|
Drug information |
About our Practice
|
Debit order form
|
Debietorder vorm